Beschrijving

Route 1 tot en met 7

Deze routes, zonder grote moeilijkheden, worden voornamelijk gebruikt voor scholing. Door de geringe hoogte en de gemakkelijke toegang, zowel langs boven als beneden, zijn ze bijzonder geschikt voor het aanleren van het overbouwen aan een tussenankerpunt of fractiepunt, zowel bij het klimmen als het afdalen, en van het vorderen op een looplijn. De routes kunnen ontdubbeld worden zodat de  nieuweling begeleid kan worden.

Route 7 tot en met 8
Route 7 wordt gewoonlijk gewijd aan het al dalend passeren van een knoop, op route 8 kan men zelfbevrijding op ladder leren
Route 9
Afdaling en pendule naar Vijzel (Caladaïre?)
Route 10

Lange (gemakkelijke) looplijn die eindigt op een stalen mast, (Gouffre Berger) zodanig dat men  van de rotswand verwijderd blijft (om zich bv uit een waterval te houden)

Route 13 tot en met 19
Waar men gebruik maakt van de winningschacht om verticale spantechniek te oefenen

De bovenranden van de oostzijde  (routes 13 tot en met 20) zijn een beetje verweerd ( of geërodeerd). Hier moet men opletten voor steenslag. Teneinde het gevaar te minimaliseren, is het aanbevolen om de vaste kabel te volgen die het mogelijk maakt om de routes te verlaten zonder tot helemaal bovenaan de routes te moeten klimmen. De kabel verbindt dus de toppen van de routes. De passage wordt vergemakkelijkt door een smalle richel. Veiligheidshalve moet de kabel  worden ontdubbeld over de hele lengte! (C80 en 14 musketons)   


Route 21

Beklimming ladder, onder overhang waarlangs men vordert gehangen aan zijn leeflijnen. De uitweg van de route gaat via oppo 19 (al dalend te installeren).

Route 22
Al dalend een deviatie passeren (oorspronkelijk een stalen broche: steek er een „prussik“ in lint door.)
Route 23
Ladder op bok (1) van 30m (vrijhangend)
Route 24
Vrijhangende afdaling van 30 m op bok (2)
Route 25
Vrijhangende afdaling (hoogte 40m), passage op schuine kabel, en aankomst beneden langs een geleide afdaling op tyroliënne op staalkabel.
Route 26 en 27
Beklimming naar een Y-stelling in een schoorsteen, traversee en ‘hors crue-afdaling’
Route 28
Vaste ladder (3m), verticale en horizontale spantechniek
Route 32
"Big Surplomb", ontwijken door pendules en looplijnen van een gevaarlijk blok op 20 m hoogte (indrukwekkend)
Route 33
Terugkeer naar het beginpunt langs een Y-stelling tussen de beide wanden van de toegang (St Sol)

Voor meer detail,zie de equipeerfiches en de topo’s


Terugkeer HOOFDPAGINA
Terugkeer Thuispagina